mondzorgtjalklaan

Tarieven en vergoedingen

Tarieven:

Mondzorg 2017


 Afhankelijk van uw verzekering kan de behandeling van de mondhygiënist worden vergoed. Vrijwel altijd is een aanvullende verzekering hiervoor gewenst. Houdt u er rekening mee dat de kosten voor de tandarts en de mondhygiënist samen één budget vormen. Exacte informatie hierover kunt u nalezen in uw polisvoorwaarden of navragen bij uw verzekeringsmaatschappij.

Wij besteden liever onze tijd aan de kwaliteit en de behandeling van de patiënt. Hierdoor hebben wij de facturering uitbesteed aan Famed.

Uw nota wordt verzorgd door de factoringmaatschappij Famed. Dat houdt in dat wij de nota sturen naar Famed, en dat u uw nota ontvangt van Famed of uw verzekeringsmaatschappij. De route is in principe zo: Famed-> verzekeringsmaatschappij.

De verzekeringsmaatschappij betaalt Famed voor het verzekerde deel. Famed stuurt u een nota voor het resterende bedrag.

Dit kan afwijken per persoon.

a. Omdat u heeft aangegeven dat u de nota eerst zelf thuis ontvangen wilt.

b. Uw verzekeringsmaatschappij de nota van Famed niet accepteert.

c. Als uw gegevens niet juist zijn doorgegeven aan ons.

In al deze gevallen krijgt u de nota thuis gestuurd van Famed en dient u deze binnen het betalingstermijn te betalen.

Famed kunt u bereiken op www.famed.nl of telefonisch van 8.00 uur tot 18.00uur 0900-0885 ( 15 eurocent per minuut ).

Tarieven 2017

I Consultatie en diagnostiek (C)    
a. Diagnostisch onderzoek    
C11 Periodieke controle € 20,44
C13 Probleemgericht consult € 20,44
b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen    
C22 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen € 20,44
C28  Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 96,81
C29 *  Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 26,89
C65  Planmatig beslijpen van alle voortanden, per bovenof onderkaak € 53,79
c. Toeslagen en diversen    
C80  Mondzorg aan huis € 16,14
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose € 43,03
C85  Weekendbehandeling € 20,44
C86 Avondbehandeling € 20,44
C87 Nachtbehandeling  € 20,44
II Maken en/of beoordelen foto’s (X)    
X10 Kleine röntgenfoto € 15,06
X21 Kaakoverzichtsfoto € 64,54
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 64,54
X24 Schedelfoto € 29,04
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto € 129,09
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 53,79
III Preventieve mondzorg (M)    
M01  Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten € 12,06
M02  Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten € 12,06
M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten € 12,06
M05 Beslijpen en/of behandelen melkelement € 24,20
M32**  Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 16,14
M10  Fluoridebehandeling, methode I € 26,89
M20  Fluoridebehandeling, methode II € 21,51
M61 *  Mondbeschermer € 24,20
IV Verdoving (A)    
A15 Oppervlakte verdoving € 6,99
A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving € 13,45
A20  Behandeling onder algehele narcose  kostprijs
V Verdoving door middel van een roesje (B)    
B10  Introductie roesje (lachgassedatie) € 26,89
B11  Toediening roesje (lachgassedatie) € 26,89
B12  Overheadkosten roesje (lachgassedatie) € 34,57
VI Vullingen (V)    
V71 Eénvlaksvulling amalgaam € 22,59
V72 Tweevlaksvulling amalgaam € 36,04
V73 Drievlaksvulling amalgaam € 46,79
V74 Meervlaksvulling amalgaam € 65,62
V81 Eenvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 33,35
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 46,79
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 57,55
V84  Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 76,38
V91 Eénvlaksvulling composiet € 43,03
V92 Tweevlaksvulling composiet € 56,48
V93  Drievlaksvulling composiet € 67,23
V94 Meervlaksvulling composiet € 86,06
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 64,54
V30 Fissuurlak, eerste element € 24,20
V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting € 13,45
V40 Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament € 5,38
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 10,76
V70 * Parapulpaire stift € 10,76
V80 * Wortelkanaalstift € 18,83
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 8,07
VII Wortelkanaalbehandelingen (E)    
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning    
E01 Wortelkanaalbehandeling consult € 20,44
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 37,65
E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 29,58
b. Wortelkanaalbehandeling    
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit    
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 43,03
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd    
E04  Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten € 45,18
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 96,81
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 139,84
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 182,87
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 225,90
E85 Elektronische lengtebepaling € 13,45
E19  Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting € 16,14
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 43,03
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen    
E51 Verwijderen van kroon of brug € 32,27
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 26,89
E53 Verwijderen van wortelstift € 37,65
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 26,89
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 26,89
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 37,65
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 26,89
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt    
E61  Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 75,30
E62  Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 48,41
E63 *  Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch material € 40,34
E64 Afsluiting van open wortelpunt € 43,03
Initiële wortelkanaalbehandeling    
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 53,79
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 26,89
Bleken    
E90 Inwendig bleken, eerste zitting € 43,03
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting € 16,14
E97 * Uitwendig bleken per kaak € 67,23
E98  Materialen voor thuisbleken  Kostprijs
Behandeling trauma-element    
E40 Directe pulpa-overkapping € 26,89
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 10,76
E43 *  Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 21,51
E44  Verwijderen spalk € 5,38
Aanbrengen rubberdam    
E45 Aanbrengen rubberdam € 10,76
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen    
E31 Snij-/hoektand € 107,57
E32 Premolaar € 150,60
E33 Molaar € 193,63
E34 * Aanbrengen retrograde vulling € 21,51
E36 * Het trekken van een element met re-implantatie € 75,30
E37 Kijkoperatie € 64,54
Gebruik operatiemicroscoop    
E86  Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 72,61
Gebruiksklaar maken praktijkruimte    
E87  Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 53,79
VIII Kronen en bruggen (R)    
a. Inlays en kronen    
R08 * Eenvlaks composiet inlay € 64,54
R09 * Tweevlaks composiet inlay € 123,71
R10 * Drievlaks composiet inlay € 161,36
R11 * Eenvlaksinlay € 96,81
R12 * Tweevlaksinlay € 150,60
R13 * Drievlaksinlay € 215,14
R14  Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties € 26,89
R24 * Kroon € 236,66
R28 * Endokroon, indirect vervaardigd € 64,54
R29 Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening € 53,79
R31 Opbouw plastisch materiaal € 53,79
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode € 53,79
R33 * Gegoten opbouw, directe methode € 107,57
b. Brugwerk    
R40 * Eerste brugtussendeel € 161,36
R45 * Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 80,68
R46 * Brugverankering, per anker € 53,79
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 134,46
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk € 26,89
R55 * Gipsslot met extra afdruk € 26,89
R60 * Plakbrug zonder preparatie € 107,57
R61 * Plakbrug met preparatie € 161,36
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 37,65
R66  Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 21,51
c. Restauraties diversen    
R70  Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 59,16
R71 *  Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 59,16
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal € 32,27
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje € 21,51
R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 21,51
R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug € 53,79
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 26,89
R77  Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 26,89
d. Schildje van keramiek of kunststof    
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 64,54
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 107,57
e. Temporaire voorzieningen    
R80 * Temporaire, eerste voorziening € 26,89
R85 * Temporaire, volgende voorziening € 10,76
R90 * Gedeeltelijk voltooid werk Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.
IX Kaakgewrichtsbehandelingen (G)    
a. Kaakgewrichtsklachten    
(craniomandibulaire dysfunctie)    
Onderzoek/diagnostiek    
G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) € 134,46
G02 Spieractiviteitsmeting en registratie € 86,06
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling € 59,16
Therapie voor kaakgewrichtsklachten (na uitgebreid functieonderzoek)    
G61 Instructie spieroefeningen € 53,79
G62 * Occlusale spalk € 145,22
G63 * Repositiespalk € 215,14
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties € 26,89
G65 * Indirect planmatig inslijpen € 295,82
G66 Biofeedbacktherapie € 48,41
G67 Behandeling triggerpoint € 59,16
G33 * Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 53,79
Therapie bij kaakgewrichtsklachten (zonder uitgebreid functieonderzoek)    
G69 * Opbeetplaat € 59,16
b. Registratiemethoden kaakgewrichtsbehandelingen    
G10 Niet-standaard beetregistratie € 80,68
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen    
G11 Scharnierasbepaling € 80,68
G12 Centrale relatiebepaling € 75,30
G13 Protrale/laterale bepalingen € 53,79
G14  Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 484,07
G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte € 26,89
G16 Therapeutische positiebepaling € 26,89
G20 Beetregistratie intra-oraal € 53,79
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel    
G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 268,93
G72 Controlebezoek MRA € 26,89
G73 * Reparatie MRA met afdruk € 43,03
X Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)    
a. Onderdeel A    
H11 Trekken tand of kies € 40,34
H16  Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 30,12
H21 Kosten hechtmateriaal € 5,72
H26 Hechten weke delen € 59,16
H50 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 53,79
H55  Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 16,14
b. Onderdeel B    
H90  Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 53,79
H35  Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 64,54
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 48,41
H41  Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 32,27
Wortelpuntoperatie per tandwortel    
H42  Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 64,54
H43  Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 86,06
H44  Primaire antrumsluiting € 59,16
H59  Behandeling kaakbreuk, per kaak € 75,30
Cyste-operatie    
H60 Marsupialisatie  € 75,30
H65 Primaire sluiting € 145,22
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen    
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 75,30
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 145,22
H80  Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 102,19
H85  Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 172,11
XI Kunstgebitten (P)    
P60  Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 32,27
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit  € 26,89
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 53,79
P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 80,68
P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 161,36
P16  Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 59,16
P18  Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 16,14
P34 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 220,52
P35 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 301,20
P31 * Wortelkap met stift € 134,46
P32  Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls € 80,68
P33  Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 53,79
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 13,45
P45 * Noodkunstgebit € 107,57
a. Volledig kunstgebit    
P21 * Volledig kunstgebit bovenkaak € 161,36
P25 * Volledig kunstgebit onderkaak € 215,14
P30 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 349,61
Extra te berekenen bij volledig kunstgebit    
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw € 26,89
P14 Individuele afdruk met randopbouw € 59,16
P37 Frontopstelling in aparte zitting € 32,27
P27 Reoccluderen € 53,79
P28 Naregistratie en remounten € 53,79
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 59,16
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone € 80,68
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 26,89
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 26,89
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 32,27
Overige    
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 43,03
P06  Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak € 37,65  
P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak € 37,65
P02 *  Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 80,68
P03 *  Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder € 53,79
P04 *  Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 80,68
P70 *  Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak € 150,60
P07 *  Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 16,14
P08 *  Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak € 43,03
P56  Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak € 37,65
P51 *  Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak € 37,65
P52 *  Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 80,68
P53 *  Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak € 53,79
P54 *  Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 80,68
P57 *  Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 16,14
P58 *  Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk, per kaak € 43,03
P78 *  Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak € 43,03
P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak € 43,03
XII Tandvleesbehandelingen (T)    
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen    
T11  Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 142,53
T12  Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 155,98
T21  Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element € 29,04
T22  Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element € 21,51
T31  Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 83,37
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 96,81
T33  Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 43,03
T51 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts € 75,30
T52 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist € 56,48
T53 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts € 108,65
T54  Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist € 81,75
T55  Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts € 144,68
T56  Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist € 108,65
T60 Evaluatieonderzoek met pocketstatus € 142,53
T61 Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus € 155,98
Parodontale chirurgie    
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen € 174,80
T71 lapoperatie, per sextant (één zesde deel) € 268,93
T72 Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel) € 322,71
T73 Directe postoperatieve zorg, kort € 53,79
T74 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 144,68
T75  Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus € 139,84
T76 Tuber- of retromolaarplastiek € 67,23
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)    
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a    
T80 Tandvleestransplantaat € 115,64
T81 Tuber- of retromolaarplastiek € 94,13
T82 Tandvleescorrectie, per element € 51,10
T83 Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) € 134,46
Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)    
T84 *  Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) € 322,71
T85 *  Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 107,57
T86  Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal  € 174,80
Parodontale kroonverlengingsprocedure    
T87 Kroonverlenging per element € 174,80
T88 Kroonverlenging per sextant € 322,71
Directe postoperatieve zorg    
T89 Directe postoperatieve zorg, kort  € 53,79
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 144,68
Diversen    
T91 Pocketregistratie € 32,27
T92 Parodontiumregistratie € 64,54
T93**  Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 37,65
T94 Behandeling tandvleesabces € 72,61
T57 * Toepassing lokaal medicament € 58,09
T95 * (Draad)Spalk € 21,51
T96  Uitgebreide Voedingsanalyse € 53,79
XIII Implantaten (J)    
J97 Overheadkosten implantaten € 166,12
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 94,01
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning    
J01 Initieel onderzoek implantologie € 59,72
J02 * Verlengd onderzoek implantologie € 91,87
J03 * Proefopstelling € 124,02
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 41,34
b. I Pre-implantologische chirurgie    
J08 * Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 18,37
J09 * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 220,49
J10 * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 137,80
J11  Prepareren donorplaats  € 124,02
J12 *  Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 133,21
J13 *  Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 64,31
J07  Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik  Kostprijs
b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen    
J06 Vrijleggen foramen mentale € 27,56
J15 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 78,09
J16 * Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft € 78,09
J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte € 119,43
J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad € 55,12
J19 Toeslag esthetische zone € 59,72
c. Implantologische chirurgie    
J20  Plaatsen eerste implantaat, per kaak  € 209,92
J21  Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond € 75,33
J22  Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond € 105,65
J23 * Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)  € 68,90
J24 *  Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond € 22,97
J25 *  Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond € 41,34
J26  Moeizaam verwijderen implantaat € 151,58
J27 Vervangen implantaat € 209,92
d. Diversen    
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste € 96,46
J31 Volgende bindweefseltransplantaat € 45,93
J32 * Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef € 105,65
J33 Kosten implantaat € 290,00
e. Mesostructuur    
J40 * Twee magneten/drukknoppen € 142,40
J41 * Elke volgende magneet, drukknop € 32,15
J42 * Staaf tussen twee implantaten € 188,33
J43 *  Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 59,72
J44 *  Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 22,97
f. Prothetische behandeling na implantaten    
J50 * Boven- en onder klikgebit € 473,13
J51 * Onder-klikgebit € 307,76
J52 * Boven-klikgebit € 307,76
J53 * Omvorming klikgebit € 91,87
J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 119,43
J55 *  Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 137,80
J56 *  Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 160,77
J57  Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 78,09
J58  Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 101,06
J59  Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 124,02
g. Nazorg implantologie    
J60 Specifiek consult nazorg implantologie € 50,53
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 82,68
h. Prothetische nazorg    
J70 *  Opvullen zonder staafdemontage € 128,62
J71 *  Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 160,77
J72 *  Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 183,74
J73 *  Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 206,71
J74 *  Reparatie zonder staafdemontage € 50,53
J75 *  Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 96,46
J76 *  Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 119,43
J77 *  Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 142,40
i. Ketenzorg implantologie    
J80  Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit € 467,62
XIV Uurtarieven (U)    
U25 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten € 12,25
U35 *  Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden eenheden van vijf minuten  € 13,84
U05 * Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten € 13,84
U20  Second opinion verricht door de Stichting TIP  € 176,40
XV Abonnementen (Z)    
Z10 * Abonnement categorie A per maand € 6,99
Z20 * Abonnement categorie B per maand € 10,76
Z30 * Abonnement categorie C per maand € 14,52
Z40 * Abonnement categorie D per maand € 17,75
Z50 * Abonnement categorie E per maand € 21,51
Z60 * Abonnement categorie F per maand € 5,92