mondzorgtjalklaan

Parodontitis

Parodontale afbraak wil zeggen dat er botverlies en verlies van bindweefselaanhechting kan optreden (dit laatste als voornaamste). Klinisch kan dit worden waargenomen door verdiepte en ontstoken pockets (ruimte tussen de tand en tandvlees), die kunnen bloeden. De tandvleesontsteking (vakterm gingivitis) is nu overgegaan in parodontitis. Met behandeling kan de ontsteking verdwijnen, maar herstel van de verloren gegane weefsels in de mond treedt in principe niet op.


Slechte adem

De afbraak van de steunweefsels verloopt bijna onmerkbaar en is alleen te constateren door periodiek onderzoek te laten verrichten door tandarts en/of mondhygiënist(e). Vaak heeft een persoon met parodontitis wel last van een slechte adem.


Verplaatsing tanden en kiezen bij parodontitis

Eén van de meest voorkomende symptomen die de patiënt zelf merkt is het verplaatsen van de tanden aan de voorkant van het gebit (de frontelementen). Het waarnemen van een opening tussen de centrale voortanden is bijna altijd een symptoom van parodontale afbraak. De patiënt kan dit zelf waarnemen door oude foto"s te vergelijken met de hedendaagse situatie of het van anderen horen. De tandarts vergelijkt dit met röntgenfotos. Belangrijk is om er achter te komen in welke periode de verplaatsing is opgetreden of toegenomen!

Ook ziet een parodontitis-patiënt zijn tandvlees terugtrekken, je spreekt dan van een gingiva-recessie. De patiënt krijgt dan last van gevoelige tanden en blootliggende tandhalzen.


Patiënt met parodontitis.

Parodontitis voorkomen

Goede mondhygiëne kan - net zoals tandvleesontsteking - ook parodontitis voorkomen, maar niet genezen. Lees daarvoor het artikel een mooi gebit krijg je zo! Echter, de mondreiniging zoals die thuis wordt uitgevoerd is niet in staat tandplaque diep in de ruimte tussen tandvlees en tand (de zogenaamde pocket) te verwijderen. Tandplaque en tandsteen onder de tandvleesrand (subgingivaal) kunnen alleen worden verwijderd door de tandarts en mondhygiënist. Daarom hebben mensen die niet naar de tandarts gaan - vaak angstige personen - mogelijk vaker last van parodontitis.


Niet alleen tandplaque

Maar parodontitis wordt niet alleen veroorzaakt door tandplaque. Het is een multifactoriële aandoening. Multifactoriële aandoeningen worden veroorzaakt door een ingewikkeld samenspel van verscheidene (= multi) factoren, zowel genetische factoren als factoren van buitenaf.


Na de behandeling van parodontitis

Wanneer na behandeling de wortel- en tandoppervlakken schoon zijn, kan goede mondhygiëne thuis voorkomen dat nieuwe tandplaque weer snel onder het tandvlees terecht komt. Een goede nazorg bij de behandeling (begeleiding en periodieke gebitsreiniging) door de mondhygiënist(e), kan een kans op verder parodontaal verval voorkomen, zowel nu als in de toekomst.

De behandeling kan bestaan uit curetteren onder het tandvlees (reinigen met instrumenten) of door middel van een flapoperatie. Af en toe wordt het afweersysteem ondersteund met antibiotica (bijvoorbeeld amoxicilline of metrodinazol).


Roken en parodontitis

Ook niet belangrijk om te vermelden is dat roken een sterk effect heeft op het (parodontium). Het effect op de behandeling en nazorg is over het algemeen negatief. Roken heeft onder andere effect door aanslag op de elementen, waardoor tandplaque zich makkelijker kan manifesteren. Een aantal stoffen in de rookwaar zorgen ook voor bloedvatvernauwing (vasoconstrictie). Dit heeft dus een maskerend effect: het is moeilijker waar te nemen of een patiënt tandvleesonsteking (gingivitis) heeft. Stop dus met roken als u problemen heeft met uw gebit! Middelen hiervoor zijn verkrijgbaar bij de gangbare drogisten.